درباره ما

مجموعه هیرو سازه

ما که هستیم

تاریخچه هیروسازه

شرکت هيرو با مديريت آقای احدی افتخار خدمتگذاری در زمينۀ ساختمان سازی با سابقه ۴۰ سال را دارد. تعدادی از پروژه های تکميل شده تا سال ۱۳۹۴ از قبيل: ۵ واحدی مهران کوچه پنجم، ۵ واحدی مهران کوچه نهم، ۵ واحدی مهران کوچه هفتم، ۱۰ واحدی مهران کوچه عطاران، ۸ واحدی مهران کوچه هشتم، ۸ واحدی مهران کوچه دهم، ۱۰ واحدی بوستان چهارم، ۵ واحدی گلستان دوم، ۱۰ واحدی خيابان فهيمی، ۱۶ واحدی خيابان هجرت، ۵ واحدی گلزار پنجم، ۵ واحدی سازمان برنامه شمالی، ۲۴ واحدی خيابان ورزی شمالی، ۱۰ واحدی خيابان جنت آباد، ۴ واحدی پونک، ۵ واحدی سعادت آباد٬ ۱۱ واحدی خيابان پيامبر، ۴۹ واحدی خيابان باهنر، ۱۰ واحدی سازمان برنامه شمالی، ۱۰ واحدی سازمان برنامه مرکزی، ۱۰ واحدی ورزی شمالی و …

پروژ های در حال احداث: ۴۰ واحدی هیرو اشرفی، ۱۲ واحدی هیرو ۷ شرقی

جایگاه هیروسازه

چشم انداز و اهداف مدیریت هیروسازه

ساخت آپارتمان ها و بناهای ایرانی مدرن منطبق با فرهنگ و تمدن ایرانی، ساخت بناها و ساختمان ها برگرفته از نیروهای مهندسی مربوطه از قبیل نیروی مهندسی معماری مجرب در فاز طراحی معماری، مهندسی مجرب مکانیک، برق، سازه و استفاده از نیروی مهندسی مربوطه مقیم در سایت. لحاظ کردن هزینه های مطالعاتی مهندسی در همه زمینه های مربوط به بنا و ساخت و ساز. برداشتن گام های بلند رقابتی با شرکت های معتبر جهانی.

پروژه های در حال احداث مجموعه هیرو سازه: 

  • پروژه ۴۰ واحدی هیرو اشرفی با تمام امکانات رفاهی استانداردهای جهانی و هتلینگ
  • پروژه ۱۲ واحدی هیرو ۷ شرقی سازمان برنامه با تمام امکانات رفاهی هتلینگ

طراحی سازه مقاوم در برابر زلزله های مطالعه شده شهر تهران با استفاده از تکنولوژی میراگرهای تسلیمی با مشاوره و اجرای شرکت های مجرب و دانش بنیان