آنقدر پولدار نیستم که جنس ارزون قیمت بخرم

پروژه ها

پروژه های هیرو سازه

مجموعه ما را بهتر بشناسید

درباره ما

شرکت هيرو با مديريت آقای احدی افتخار خدمتگذاری در زمينۀ ساختمان سازی با سابقه ۴۰ سال را دارد. تعدادی از پروژه های تکميل شده تا سال ۱۳۹۴ از قبيل: ۵ واحدی مهران کوچه پنجم، ۵ واحدی مهران کوچه نهم، ۵ واحدی مهران کوچه هفتم، ۱۰ واحدی مهران کوچه عطاران، ۸ واحدی مهران کوچه هشتم، ۸ واحدی مهران کوچه دهم، ۱۰ واحدی بوستان چهارم، ۵ واحدی گلستان دوم، ۱۰ واحدی خيابان فهيمی، ۱۶ واحدی خيابان هجرت، ۵ واحدی گلزار پنجم، ۵ واحدی سازمان برنامه شمالی، ۲۴ واحدی خيابان ورزی شمالی، ۱۰ واحدی خيابان جنت آباد، ۴ واحدی پونک، ۵ واحدی سعادت آباد٬ ۱۱ واحدی خيابان پيامبر، ۴۹ واحدی خيابان باهنر، ۱۰ واحدی سازمان برنامه شمالی، ۱۰ واحدی سازمان برنامه مرکزی، ۱۰ واحدی ورزی شمالی و …

پروژ های در حال احداث: ۴۰ واحدی هیرو اشرفی، ۱۲ واحدی هیرو ۷ شرقی

آنقدر پولدار نیستم که جنس ارزون قیمت بخرم